Nhà máy sản xuất cao dược liệu

Liên doanh Công ty cổ phần dược phẩm Novaco - đặt tại Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội, là nhà máy được trang bị các dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại, hoạt động đồng bộ từ khâu kiểm tra chất lượng nguồn dược liệu, xưởng sản xuất, công nghệ sản xuất, nhà kho

Phòng kiểm tra chất lượng đạt chuẩn GLP được trang bị đầy đủ thiết bị để kiểm tra được các chỉ tiêu từ nguyên liệu, dược liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra: Tất cả các nguyên liệu đưa vào sản xuất, sản phẩm xuất xưởng đều qua hệ thống kiểm tra chất lượng chặt chẽ, đạt tiêu chuẩn mới được nhập – xuất hàng. Do vậy các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn cơ sở đã đăng ký với Bộ Y Tế.

Nhà máy sản xuất cao dược liệu gmp who
 

 

Nhà máy sản xuất cao dược liệu tiêu chuẩn gmp who
 

 

Nhà máy sản xuất cao dược liệu tiêu chuẩn gmp who
 

Dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại đạt GMP –WHO hoạt động đồng bộ, một chiều và khép kín để cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao, bao gồm:

giai đoạn sản xuất cao dược liệu GMP
 

Hệ thống thiết bị cô tuần hoàn chân không

Hệ thống thiết bị sấy phun sương:

Khu vực đóng gói sản phẩm:

Đạt tiêu chuẩn vùng sạch cấp D theo GMP – WHO (kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, vi sinh). Các thao tác đóng gói được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GMP-WHO.

Kho GSP novaco
 

 Kho thành phẩm đạt GSP: Sản phẩm được bảo quản theo đúng tiêu chuẩn GSP

 

Nguyên liệu dược phẩm - Novaco