Hệ thống Novaco – Novains họp tổng kết hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

27/02/2018 11:55 AM

 Là đơn vị đi đầu trong hoạt động cung cấp nguyên liệu dược và dịch vụ hồ sơ cho các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng. Ban lãnh đạo công ty cùng tập thể CBNV hệ thống Novaco – Novains đã có buổi họp tổng kết các hoạt động kinh doanh trong năm 2017. Buổi họp đã tổng kết những thành tựu nổi bật mà công ty đạt được và những hạn chế còn tồn đọng. Đồng thời ban lãnh đạo công ty cũng đưa những mục tiêu chiến lược trong năm 2018.

1
Tổng kết hoạt động năm 2017 của hệ thống Novaco - Novains

 Tại phòng họp của hệ thống Novaco – Novains ông Nguyễn Quang Hưng – TGĐ hệ thống Novaco – Novains đã nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ cho từng phòng ban trong toàn hệ thống. Ông phát biểu: “Về cơ cấu tổ chức hoạt động của chi nhánh Novaco Hà Nội, cần mô tả rõ nội dung công việc và số lượng các nhân viên dưới bộ phận. Mỗi bộ phận trực thuộc cần hỗ trợ giúp đỡ công việc của bộ phận mình trên tinh thần nhiệt tình, có trách nhiệm. Mỗi cá nhân, phòng ban phải tự đánh giá hiệu quả hoạt động của mình và điều chỉnh lại bảng đánh giá hiệu quả công việc một cách chuyên nghiệp hóa.

2
Ban lãnh đạo hệ thống tuyên dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017

 Ông cũng đưa ra mục tiêu trong năm 2018: “Hoạt động kinh doanh tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu, các chương trình thi đua khen thưởng để gia tăng doanh số và gia tăng nhân sự. Mục tiêu năm 2018 áp dụng phần mềm KPI cần đẩy mạnh khối lượng công việc và nâng cao hiệu suất công việc. Chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân CBNV với hoạt động kinh doanh của công ty. Tiếp tục điều chỉnh lại hoạt động kinh doanh của chi nhánh Novaco HCM. Ông nhấn mạnh vai trò cấp quản lý trực tiếp, chịu trách nhiệm nhân viên của mình với Công ty, lãnh đạo công ty chịu trách nhiệm với cổ đông Công ty và đời sống của nhân viên Công ty.Ông Nguyễn Quang Hưng đã có những động viên, khích lệ CBNV kịp thời: “Ông ghi nhận sự đóng góp của các CBNV, cám ơn các CBNV công ty đã cùng cố gắng hoạt động trong năm qua. Tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết các thành viên công ty, hướng tới thực hiện mục tiêu trong năm 2018”.

3
Ban lãnh đạo hệ thống Novaco - Novains cảm ơn những đóng góp của CBNV

 Ông Phạm Đức Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Novaco – Novains đã chỉ ra những yếu kém của từng bộ phận và những chỉ tiêu chưa đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời ông cũng đưa ra mục tiêu trong năm 2018: “Về hoạt động nhập khẩu và gia công quốc tế đã bước đầu đạt được thành tựu cho công tác chuẩn bị thì tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Phòng  kinh doanh cần gia tăng tốc độ bán hàng, đẩy mạnh doanh số và tăng doanh thu cho công ty. Phòng Marketing cần cố gắng đạt chỉ tiêu KPI, nâng cao hiệu quả công việc. Các phòng ban khác tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.

4
Định hướng mục tiêu cần đạt được trong năm 2018

 Hướng tới năm 2018 xây dựng nhà máy GMP – WHO và thành lập viện Novains để sản xuất nguyên liệu dược đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từng bước tìm kiếm công ty kiểm nghiệm độc quyền của đối tác Hàn Quốc. Nâng cao thái độ làm việc, tăng cường đề phòng trong các giao dịch và tránh rủi ro. Ông cũng bày tỏ quan điểm cần bỏ qua những khuyết điểm, hạn chế của năm cũ, xây dựng con người mới đề xuất những mục tiêu cho năm mới thành công hơn nữa”. Ban lãnh đạo công ty gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể CBNV và các đối tác khách hàng của toàn hệ thống Novaco – Novains một năm mới an khang, thịnh vượng.