Giá trị cốt lõi:

Coi trọng giá trị tiềm năng con người 

Tiên phong trong việc nghiên cứu, sản xuất, cung cấp nguyên liệu, thành phẩm Thực phẩm chức năng, Dược phẩm, Thực phẩmMỹ phẩm trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến có nguồn gốc từ dược liệu thiên nhiêncông nghệ sinh học.

Chia sẻ các giá trị, lợi ích với đối tác và toàn xã hội.

Nguyên liệu dược phẩm - Novaco