Giá trị cốt lõi:

      1. Tiên phong trong việc nghiên cứu, sản xuất và cung ứng.

      2. Chia sẻ các giá trị, lợi ích với đối tác và thực hiện trách nhiệm xã hội.

      3. Không ngừng trau dồi chuyên môn, phát triển đội ngũ nhân lực ổn định, xây dựng văn hoá doanh nghiệp vững chắc, chuyên nghiệp để phục vụ tốt nhất cho Khách hàng và đối tác.

Nguyên liệu dược phẩm - Novaco