Đăng Ký ATVSTP Cho SX

03/03/2015 11:23 AM

Đăng ký an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, thực phẩm.

 - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

- Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.

- Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.

- Bản cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nguyên liệu dược, nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất và kinh doanh.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của từng cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm trong cơ sở.

- Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm