P421-424 Nhà E1 - Khu Ngoại Giao Đoàn Trung Tự, Số 6 - Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Nguyên liệu thực phẩm chức năng, Dược phẩm và Mỹ phẩm, Dịch vụ Đăng ký công bố Thực phẩm chức năng, đăng ký Mỹ phẩm, đăng ký Quảng cáo và Dịch vụ kiểm nghiệm, Gia công thực phẩm chức năng, mỹ phẩm
Website: http://novaco.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO
21/8/2019
Posted by: Admin

Cách xác minh danh tính nguyên liệu trong ngành dược phẩm

1. Kiểm tra nguyên liệu thô là gì?

Kiểm tra nguyên liệu thô là một bước thiết yếu trong ngành dược phẩm để xác minh rằng nguyên liệu thô chính xác đáp ứng các thông số kỹ thuật chất lượng đã được nhận. Nó sẽ không chỉ giúp đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng có chất lượng tốt nhất và giảm thiểu lãng phí thời gian, chi phí vật liệu và giao hàng chậm nếu thông số kỹ thuật không được đáp ứng, mà còn duy trì sự an toàn. Sự hiện diện của một vật liệu không chính xác trong quy trình sản xuất có thể ảnh hưởng đến an toàn. Vì lý do này, ít nhất một thử nghiệm để xác minh danh tính của nguyên liệu dược thô nên được tiến hành trước khi sử dụng (theo yêu cầu của cơ quan quản lý).

 

Cách xác minh danh tính nguyên liệu trong ngành dược phẩm

 

2. Chiến lược lấy mẫu:

Việc kiểm tra nguyên liệu thô đến bắt đầu bằng việc kiểm tra các gói hư hỏng và nhãn chính xác. Sau khi kiểm tra trực quan, các nguyên liệu thô nói chung được chuyển đến buồng lấy mẫu (khu vực lấy mẫu an toàn) để tránh ô nhiễm (chéo) và tiếp xúc với người vận hành. Khi ở trong buồng lấy mẫu, thùng chứa hoặc bao tải được mở ra và một mẫu được chiết xuất. Sau khi lấy mẫu, các thùng chứa hoặc bao tải phải được đóng lại đúng cách và an toàn trước khi rời buồng lấy mẫu để tránh ô nhiễm, hạn sử dụng và các vấn đề ổn định.

Trong ngành dược phẩm, hai chiến lược lấy mẫu thường được sử dụng cho mục đích xác minh danh tính nguyên liệu, đó là:     

  Lấy mẫu từng container, N mẫu trên mỗi lô     

  Lấy mẫu căn bậc hai của kích thước lô cộng với một (√N + 1) container trong đó N là số lượng container trên mỗi lô.

Sau khi lấy mẫu, các mẫu sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích xác minh danh tính. Các nguyên liệu thô sẽ được kiểm dịch cho đến khi các phân tích trong phòng thí nghiệm xác nhận danh tính của vật liệu. Sau khi phát hành, các nguyên liệu có sẵn để sản xuất. Mặc dù việc sử dụng chiến lược lấy mẫu thứ hai (√N + 1) được mô tả ở trên dẫn đến việc giảm đáng kể số lượng mẫu, việc tăng số lượng container trên mỗi lô sẽ dẫn đến tăng mẫu. Điều này không chỉ gây ra sự gia tăng khối lượng công việc, mà còn làm tăng chi phí và thời gian thực hiện. Khi số lượng nguyên liệu dược phẩm mẫu tăng lên, số lượng kiểm tra nhận dạng trên mỗi lô cũng sẽ tăng lên, điều đó có nghĩa là phải mất nhiều thời gian hơn để phát hành. Nó thậm chí có thể dẫn đến một sự chậm trễ sản xuất.

Xác minh danh tính hiệu quả của nguyên liệu thô đến:

Với khối lượng công việc và thời gian sản xuất, có thể đạt được hiệu quả bằng cách thay thế các kỹ thuật phân tích thường được sử dụng, tốn thời gian và tốn nhiều công sức để xác định như HPLC (sắc ký lỏng hiệu năng cao), TLC (sắc ký lớp mỏng), GC (sắc ký khí) và ướt phương pháp hóa học bằng phương pháp quang phổ nhanh và dễ sử dụng như NIR (Gần hồng ngoại), Mid-IR (Mid InfraRed) và Rm. Mặc dù điều này sẽ dẫn đến tăng hiệu quả phòng thí nghiệm và giảm chi phí, việc lấy mẫu vẫn được yêu cầu. Một phương tiện hiệu quả khác là di chuyển thử nghiệm nhận dạng nguyên liệu ra khỏi phòng thí nghiệm và vào kho. Điều này dẫn đến việc tránh các phân tích trong phòng thí nghiệm, giảm chi phí, giảm thời gian chờ và giảm hàng tồn kho. Ngày nay, rất nhiều thiết bị quang phổ có sẵn trên thị trường có thể được sử dụng trong kho để xác minh danh tính của nguyên liệu thô.

Nguồn: cao dược liệu

Xác định so với xác minh:

Kiểm tra nhận dạng vật liệu thô bằng các kỹ thuật quang phổ như NIR, IR và Rm được thực hiện bằng cách so sánh phổ đo được với thư viện phổ tham chiếu. Kiểm tra nhận dạng nguyên liệu có thể được phân loại thành nhận dạng nguyên liệu thô và xác minh danh tính nguyên liệu. Nhận dạng nguyên liệu thô là quá trình xác định độ tương tự phổ cao nhất giữa phổ đo được của vật liệu chưa biết so với tất cả các phổ trong thư viện tham chiếu. Tài liệu thư viện mang lại độ tương tự phổ cao nhất sau đó được xác định là danh tính có khả năng nhất của tài liệu chưa biết. Xác minh danh tính nguyên liệu thô là quá trình chấp nhận hoặc từ chối (Đạt hoặc Không thành công) danh tính nhận dạng được biết đến của vật liệu đến được yêu cầu bởi nhà cung cấp. Phổ đo được của vật liệu đến được so sánh với phổ thư viện tham chiếu (hoặc phổ) của vật liệu đó để xác minh danh tính của vật liệu đó. Nếu trận đấu đủ tốt, tức là trên ngưỡng, yêu cầu nhận dạng được chấp nhận (Đạt). Sự khác biệt cơ bản giữa xác định và xác minh là số lượng thay thế quyết định. Trong nhận dạng, số lượng thay thế quyết định bằng số lượng nguyên liệu tpcn thô trong thư viện, trong khi xác minh chỉ có hai lựa chọn là Đạt hoặc Không đạt. Trong ngành dược phẩm, kiểm tra danh tính của nguyên liệu thô được phân loại là xác minh danh tính.

Phát triển thư viện quang phổ:

Yêu cầu nhận dạng chỉ được chấp nhận nếu độ tương tự phổ giữa phổ đo được và phổ thư viện tham chiếu vượt quá ngưỡng. Ngưỡng cao làm cho khó chấp nhận nguyên liệu thô không chính xác, nhưng có nguy cơ từ chối sai nguyên liệu chính xác. Ngược lại, giá trị ngưỡng thấp cho phép các nguyên liệu chính xác được chấp nhận một cách nhất quán, nhưng có nguy cơ chấp nhận nguyên liệu thô không chính xác. Vì lý do này, điều rất quan trọng là thiết lập một ngưỡng đáng tin cậy trong quá trình phát triển các thư viện quang phổ. Sự phát triển của một thư viện quang phổ bắt đầu với việc thu thập các phổ tham chiếu. Mặc dù về cơ bản, một quang phổ của một vật liệu có thể đủ để phát triển một thư viện quang phổ hợp lệ trong thực tế, nhưng nên thu thập các phổ từ các lô khác nhau để tạo ra một tập hợp phổ đại diện và làm sáng tỏ các biến thể theo từng đợt có thể. Nếu có sự thay đổi theo từng đợt, nó sẽ giúp thiết lập một giá trị ngưỡng đáng tin cậy và khắc phục sự chấp nhận sai hoặc từ chối sai của vật liệu. Mặt khác, nó sẽ đóng vai trò là một bằng chứng cho thấy không có biến thiên theo từng đợt, đây cũng là thước đo độ tin cậy của giá trị ngưỡng. Một điểm thảo luận khác là liệu một thư viện nên là nhà cung cấp cụ thể có hay không. Một số nguyên liệu thô cho thấy các biến thể đáng kể giữa nhà cung cấp với nhà cung cấp như chất lượng, độ tinh khiết, kích thước hạt, độ ẩm, v.v ... Những khác biệt này có thể dẫn đến sự khác biệt về quang phổ, có thể làm giảm giá trị ngưỡng và do đó độ tin cậy của thư viện. Để tránh điều này, nên xây dựng thư viện quang phổ cụ thể của nhà cung cấp, ví dụ: thư viện axit benzoic cho nhà cung cấp A và nhà cung cấp B.

3. Xác nhận :

Khi một thư viện quang phổ đã được phát triển, nó phải được xác nhận để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy. Xác nhận các thư viện quang phổ cho mục đích xác minh danh tính thường được thực hiện bằng cách xác định tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả của nó. Tỷ lệ âm tính giả là tỷ lệ của tất cả các nguyên liệu thô dương được xác định sai là âm tính (thất bại). Tỷ lệ giả của thư viện quang phổ có thể được xác định bằng cách đo phổ của các lô không được sử dụng trong quá trình phát triển thư viện tham chiếu phổ. Tỷ lệ sai là tỷ lệ của tất cả các nguyên liệu thô âm được xác định sai là dương (đạt). Tỷ lệ dương tính giả có thể được xác định bằng cách kiểm tra chéo phổ so với các thư viện khác và cũng là phổ từ các thư viện khác không khớp. Lý tưởng nhất là một thư viện quang phổ hợp lệ và đáng tin cậy sẽ có tỷ lệ âm tính giả bằng 0 và tỷ lệ dương tính giả bằng 0. Tỷ lệ âm tính giả khác với 0 chỉ ra rằng thư viện tham chiếu không phải là đại diện. Lý do cho điều này có thể là do biến thể theo từng đợt không được bao gồm trong thư viện tham chiếu, dẫn đến ngưỡng không chính xác (cao). Tỷ lệ sai lệch khác 0 cho thấy nguyên liệu thô không được phân biệt chính xác do sự tương tự quang phổ. Điều này có thể vì hai lý do: cùng một nguyên liệu thô và chất lượng, nhưng nhà cung cấp khác nhau nguyên liệu thô khác nhau nhưng quang phổ giống nhau hoặc thực chất bằng nhau. Trong trường hợp, nó có thể được sử dụng làm thư viện hợp lệ. Trong trường hợp, thư viện không hợp lệ và không thể được sử dụng mà không cần nghiên cứu thêm.

Để phát triển một thư viện quang phổ hợp lệ và đáng tin cậy, điều cần thiết là phải có một giao thức được mô tả rõ ràng về cách thức phát triển và xác nhận thư viện sẽ được tiến hành, bao gồm số lượng lô và phổ cần thiết cho việc xây dựng và xác nhận thư viện.

 

Tóm lược:

Xác minh danh tính nguyên liệu thực phẩm chức năng là một hoạt động hàng ngày trong ngành dược phẩm, đây là một quá trình tốn kém và mất thời gian. Đơn giản hóa chiến lược lấy mẫu và đặc biệt là đơn giản hóa phương pháp phân tích có thể làm giảm đáng kể thời gian và chi phí chu kỳ phân tích. Tuy nhiên, hiệu quả cao nhất và giảm chi phí có thể đạt được bằng cách di chuyển thử nghiệm nhận dạng nguyên liệu thô ra khỏi phòng thí nghiệm và vào kho. Những lợi ích thu được là: Không cần phân tích phòng thí nghiệm tốn kém và tốn thời gian, Giảm khối lượng công việc, Giảm chi phí, Giảm thời gian chờ, Giảm hàng tồn kho, Hiệu quả hơn nữa có thể đạt được bằng cách đo qua gói ban đầu mà không cần lấy mẫu, Không cần lấy mẫu, Tránh tiếp xúc với nhà điều hành, Không có nguy cơ lây nhiễm chéo, Không có vấn đề thời hạn sử dụng, Chất lượng của nguyên liệu ổn định hơn .