P421-424 Nhà E1 - Khu Ngoại Giao Đoàn Trung Tự, Số 6 - Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Nguyên liệu thực phẩm chức năng, Dược phẩm và Mỹ phẩm, Dịch vụ Đăng ký công bố Thực phẩm chức năng, đăng ký Mỹ phẩm, đăng ký Quảng cáo và Dịch vụ kiểm nghiệm, Gia công thực phẩm chức năng, mỹ phẩm
Website: http://novaco.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO
30/9/2022
Posted by: Admin

Vi gói lactobacillus plantarum với hỗn hợp skim milk và tinh bột chuối giàu RS bằng phương pháp sấy phun

TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 

Nghiên cứu nhằm tạo ra các vi hạt Lactobacillus plantarum bằng phương pháp sấy phun với mong muốn tăng cường khả năng sống sót của probiotic khi qua hệ thống tiêu hóa. Hiệu quả tạo vi hạt với chất mang skim milk 15-25% (w/v) và tỷ lệ phối trộn skim milk: tinh bột chuối giàu RS (15-25% :1,5%) được khảo sát. Sự ổn định của vi hạt trong các điều kiện nhiệt độ bảo quản khác nhau (37 °C và 4 °C) được tiến hành theo dõi.

Hiệu quả bảo vệ của vi hạt so với chủng tự do được đánh giá trong điều kiện mô phỏng của hệ tiêu hóa. Kết quả cho thấy, khả năng bảo vệ và hiệu suất vi gói không có sự khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức sấy với skim milk so với nghiệm thức skim milk bổ sung tinh bột chuối giàu RS. Mật độ Lactobacillus plantarum trong vi hạt vẫn duy trì 108 CFU/g sau 28 ngày bảo quản và tỷ lệ sống sót sau 6 giờ trong môi trường mô phỏng hệ thống tiêu hóa đạt trên 50%. 

Tinh bột chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng (Ảnh minh hoạ: maysaythanghoa.com/)

Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Thúy 

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm – Số 22- Năm 2022