Novaco tham dự khai mạc triển lãm I3F VIETNAM 2017

14/07/2017 09:43 AM

 Novaco tham dự khai mạc triển lãm Ngày hội quốc tế Thực Phẩm Chức Năng & Các Sản Phẩm Làm Đẹp, Chăm Sóc Sức khỏe Việt Nam 2017 - I3F VIETNAM 2017

z713447688645_39351e540fa2f7897aaf3bc1b1dc8b05
 
z713421422933_bc5487bbc617710af5b576ce0a298045
 
z713421660201_1cd9398aefd13b486f0117efe48006a2
 
z713447650804_75feffe1d47fc4cf6a467643d54db831
 
z713421572659_3eceed93eec7a058d95bd484b48a0c4c
 
z713421487024_6bbe403b265ba3072a7522278ec3da80
 

 

<<<<>>>>

Nguyên liệu dược phẩm - Novaco