Báo cáo tổng kết thi đua và khen thưởng chi nhánh Công ty tại TP. HCM năm 2017

08/01/2018 11:56 AM

 Ngày 30/12/2017, Lãnh đạo Tổng Công ty Novaco đã có chuyến công tác tại chi nhánh Công ty Novaco TP. HCM về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, đặt ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tại buổi lễ tổng kết, lãnh đạo đã trực tiếp trao bằng khen cho những quản lý và chuyên viên đạt thành tích xuất sắc trong năm. 

Trao bằng khen cho quản lý xuất sắc 2017
Trao bằng khen cho quản lý xuất sắc 2017

 Lãnh đạo trao bằng khen cho giám đốc chi nhánh đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm 2017

Trao bằng khen cho chuyên viên xuất sắc nhất 2017
Trao bằng khen cho chuyên viên xuất sắc nhất 2017
Trao bằng khen cho chuyên viên xuất sắc 2017
Trao bằng khen cho chuyên viên xuất sắc 2017

 Trao bằng khen cho các chuyên viên đạt thành tích xuất sắc nhất năm 2017

Trao bằng khen cho những thành viên xuất sắc 2017
Trao bằng khen cho những thành viên xuất sắc 2017

  Trao bằng khen cho các chuyên viên đạt thành tích xuất sắc nhất năm 2017

Giao luu lien hoan 2

Giao lưu liên hoan cuối năm

Tham dự liên hoan tổng kết cuối năm vui vẻ, hòa đồng và đoàn kết .